Soorten diagrammen en grafieken

Soorten diagrammen en grafieken

Grafieken en diagrammen kunnen het voor mensen gemakkelijker maken om informatie te interpreteren. Er zijn veel soorten grafieken en diagrammen die gegevens op verschillende manieren ordenen, en ze worden vaak gebruikt voor zakelijke doeleinden. Het is belangrijk om de verschillende soorten grafieken en diagrammen te kennen, zodat u de beste kunt kiezen om uw informatie weer te geven, vooral wanneer u professionele presentaties maakt. In dit artikel bespreken we verschillende grafieken, grafieken en hun verschillende toepassingen.

Wat zijn grafieken en diagrammen?

Grafieken en diagrammen zijn afbeeldingen die relaties tussen gegevens tonen en zijn bedoeld om de gegevens weer te geven op een manier die gemakkelijk te begrijpen en te onthouden is. Mensen gebruiken vaak grafieken en diagrammen om trends, patronen en relaties tussen sets gegevens aan te tonen. Grafieken kunnen de voorkeur hebben om bepaalde soorten gegevens weer te geven, terwijl diagrammen ideaal zijn voor andere. Het diagram of de grafiek die u kiest, hangt vaak af van de belangrijkste punten waarvan u wilt dat anderen leren van de gegevens die u heeft verzameld.

Grafieken versus diagrammen: wat is het verschil?

Hoewel veel mensen ‘grafiek’ en ‘diagram’ door elkaar gebruiken, zijn het verschillende visuals. Grafieken zijn tabellen, diagrammen of afbeeldingen die grote hoeveelheden gegevens duidelijk en beknopt ordenen. Mensen gebruiken grafieken om actuele gegevens te interpreteren en voorspellingen te doen. diagrammen zijn echter gericht op onbewerkte gegevens en tonen trends in de tijd.

Verschillende soorten grafieken en diagrammen

U kunt kiezen uit vele soorten grafieken en diagrammen om gegevens weer te geven, waaronder:

Lijngrafiek

Lijngrafieken laten zien hoe gerelateerde gegevens in een bepaalde periode veranderen. De ene as geeft mogelijk een waarde weer, terwijl de andere as de tijdlijn toont. Lijngrafieken zijn handig om trends te illustreren, zoals temperatuurveranderingen op bepaalde datums.

Staafgrafiek

Staafgrafieken bieden een eenvoudige manier om numerieke waarden van welke aard dan ook te vergelijken, inclusief voorraden, groepsgroottes en financiële voorspellingen. Staafgrafieken kunnen horizontaal of verticaal zijn. De ene as vertegenwoordigt de categorieën, terwijl de andere de waarde van elke categorie vertegenwoordigt. De hoogte of lengte van elke staaf heeft rechtstreeks betrekking op de waarde ervan. Marketingbedrijven gebruiken vaak staafdiagrammen om beoordelingen en enquêtereacties weer te geven.

Pictograph

Een pictogram gebruikt afbeeldingen of symbolen om gegevens weer te geven in plaats van balken. Elke afbeelding vertegenwoordigt een bepaald aantal items. Pictogrammen kunnen handig zijn als u gegevens wilt weergeven in een zeer visuele presentatie, zoals een infographic. U kunt bijvoorbeeld een afbeelding van een boek gebruiken om te laten zien hoeveel boeken een winkel in een periode van een paar maanden heeft verkocht.

Histogram

Een histogram is een ander type staafdiagram dat de verdeling van numerieke gegevens over categorieën illustreert. Mensen gebruiken vaak histogrammen om statistieken te illustreren. Een histogram kan bijvoorbeeld aangeven hoeveel mensen tot een bepaalde leeftijdscategorie binnen een populatie behoren. De hoogte of lengte van elke balk in het histogram laat zien hoeveel mensen er in elke categorie zitten.

Oppervlaktegrafiek

Vlakgrafieken tonen een verandering in een of meer grootheden gedurende een bepaalde periode. Ze helpen vaak bij het weergeven van trends en patronen. Net als bij een lijngrafiek gebruiken vlakgrafieken punten die door een lijn zijn verbonden. Een gebiedsgrafiek omvat echter kleuren tussen de lijn en de horizontale as. U kunt meerdere lijnen en kleuren tussen elke lijn gebruiken om te laten zien hoe meerdere hoeveelheden samen een geheel vormen. Een detailhandelaar kan deze methode bijvoorbeeld gebruiken om de winst van verschillende winkels over dezelfde periode weer te geven.

Spreidingsdiagram

In spreidingsplots worden stippen gebruikt om de relatie tussen twee verschillende variabelen weer te geven. Iemand kan bijvoorbeeld een spreidingsdiagram gebruiken om de relatie tussen de lengte en het gewicht van een persoon te laten zien. Het proces omvat het plotten van de ene variabele langs de horizontale as en de andere variabele langs de verticale as. De resulterende spreidingsplot laat zien hoeveel invloed de ene variabele op de andere heeft. Als er geen correlatie is, verschijnen de stippen op willekeurige plaatsen in de grafiek. Als er een sterke correlatie is, staan ​​de punten dicht bij elkaar en vormen ze een lijn door de grafiek.

Overige soorten grafieken en diagrammen

Er zijn zeven overige grafieken en diagrammen die u kunt gebruiken om informatie weer te geven:

Stroomdiagram

Stroomdiagrammen helpen bij het organiseren van de stappen, beslissingen of acties in een proces van begin tot eind. Ze bevatten vaak meer dan één startpunt of eindpunt en tonen verschillende paden die u in een proces kunt nemen om van begin tot eind te komen. Mensen gebruiken vaak stroomdiagrammen om complexe situaties weer te geven. Ze gebruiken speciale vormen om verschillende delen van het proces te illustreren, en bevatten doorgaans een legenda om uit te leggen wat elke vorm betekent.

Cirkeldiagram

Een cirkeldiagram geeft de verschillende onderdelen van een geheel weer. Het ziet eruit als een cirkel die in veel stukken is verdeeld, net als een taart die in plakjes is gesneden. De stukken hebben verschillende maten op basis van hoeveel van het geheel ze vertegenwoordigen. Elk stuk heeft meestal een label om de waarde weer te geven in vergelijking met het geheel. Professionals kunnen cirkeldiagrammen gebruiken in bedrijfspresentaties om bevolkingssegmenten, marktonderzoeksreacties en budgettoewijzingen te demonstreren.

Gantt-diagram

Gantt-diagrammen illustreren projectplanningen. De horizontale as vertegenwoordigt het tijdsbestek van het project in dagen, weken, maanden of jaren. Het diagram geeft elke projecttaak weer als een balk op de verticale as. De lengte van de balk is afhankelijk van de start- en einddatum van de taak, maar soms staat er ook een verticale lijn voor de huidige datum. Projectmanagers gebruiken Gantt-grafieken om de voortgang en voltooiingsstatus van elke taak te volgen.

Watervalgrafiek

Watervaldiagrammen weerspiegelen variantie in de tijd. Ze demonstreren zowel de positieve als de negatieve impact van verschillende factoren op een initiële waarde, zoals een beginsaldo. Watervaldiagrammen zijn handig bij het illustreren van financiële overzichten, het analyseren van winst en verlies en het vergelijken van inkomsten. U kunt dit diagram gebruiken om het budget te markeren ten opzichte van het uitgegeven bedrag. Positieve en negatieve waarden volgen meestal een kleurcode om aan te geven hoe de waarde toeneemt of afneemt als gevolg van een reeks veranderingen in de tijd.

Metergrafiek

Metergrafiekken geven gegevens weer als een meting op een wijzerplaat. Ze laten zien waar een specifiek gegevenspunt zich binnen een minimum of maximum bereik bevindt. Een naald geeft de waarde binnen een schaal weer. Veel mensen gebruiken metergrafieken om snelheid, omzetdoelen en temperaturen te illustreren.

Trechterdiagram

Trechterdiagrammen laten zien hoe waarden door verschillende stadia heen gaan. Ze zijn bovenaan het breedst en onderaan het smalst. Trechterdiagrammen zijn vooral handig bij het volgen van een verkoopproces. Ze werken ook goed om websiteverkeer weer te geven, inclusief het aantal bezoekers van een site, de bekeken pagina’s en gemaakte downloads. Orderafhandeling is een ander veelgebruikt gebruik voor trechtergrafieken, omdat ze gemakkelijk het “aantal geplaatste, geannuleerde en geleverde bestellingen kunnen weergeven.

Bullet-diagram

Een bullet-diagram kan u helpen de prestaties van een specifiek doel of doel te meten. Sommige bullet-charts, zoals die welke winsten aantonen, hebben hoge doelen. Anderen hebben lage doelen, ook die met uitgaven. Mensen gebruiken vaak bullet-diagrammen in dashboards om de voortgang van key performance indicators (KPI’s) te illustreren. Een bullet-diagram is vergelijkbaar met een staafdiagram en bestaat uit drie delen:

  • Een lijn met de doelwaarde
  • Een middenbalk met de werkelijke waarde
  • Gekleurde balken met prestatie-indicatoren

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Brieven te kopiëren na minimaal 200 karakter reactie